محل برگزاری

مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی - ساختمان شماره 2

نشانی : تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر،خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6