امکان ارسال مقالات به مجلات ISI


فقط برای نویسندگانی میسر است که مقالات آنها توسط کنفرانس پذیرش شده باشد. در واقع، نویسندگان محترم ابتدا باید مقالات خود را به کنفرانس ارسال نمایند و سپس در صورت پذیرش مقالات می توانند پس از اتمام کنفرانس، اقدام به ثبت نام و ارسال آن به مجلات نمایند. بنابراین فقط نویسندگانی مجاز به چاپ مقالات خود در مجلات  ISI هستند که ابتدا هزینه کنفرانس را پرداخت کرده باشند. یادآوری می شود که ثبت نام برای چاپ مقالات در مجلات و اسامی ژورنال ها با توجه به زمینه و موضوع مقالات اعلام می گردد. لازم به ذکر است ژورنال ها با اساتید دانشگاه بررسی و آخرین بلک لیست وزارت علوم در آن لحاظ میگردد.