پذیرش مقالات به زبان فارسی و لاتین


با توجه به اینکه کمیته علمی کنفرانس از اساتید برجسته ایرانی و  بین المللی می باشند،پژوهشگران می توانند اصل مقالات  خود را به زبان فارسی و انگلیسی در پنل ثبت نماییند.

با تشکر دبیر خانه اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری