جذب کمیته علمی


از کلیه اساتید محترم که تمایل به همکاری در کمیته علمی و داوری مقالات را دارند، تقاضا دارد فایل رزومه خود را به آدرس info@mdmconf.com ارسال نمایند تا پس از بررسی در کمیته علمی نسبت به همکاری، اقدامات لازم به عمل آید.