پیوستن سرکارخانم دکتر پروین صدری به جمع کمیته علمی کنفرانس


سرکارخانم دکتر پروین صدری (ﺩﻛﺘﺮاﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ) عضو هیئت علمی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺎﻭﻩ ، به جمع اعضای کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوستند.