پیوستن پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) به جمع حامیان و برگزار کنندگان کنفرانس


پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) به جمع حامیان و برگزار کنندگان  اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پيوست.