پیوستن Tbilisi Teaching University “Gorgasali” به جمع حامیان کنفرانس


با توجه به سطح بین المللی کنفرانس  ”Tbilisi Teaching University “Gorgasali گرجستان به جمع حامیان اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوست.